top of page

Het verbouwkompas, hulpmiddel bij verbouwingen

Op initiatief van het ministerie van VROM, NEN en SBR is de website 'verbouwkompas.nl' van start gegaan. Via deze website kunnen zowel particulieren als bouwbedrijven heel makkelijk de 10 populairste verbouwingen uitwerken en beoordelen. Want ook als u geen omgevingsvergunning nodig heeft moet het werk voldoen aan alle wettelijke eisen van het bouwbesluit.

bottom of page